Aktualności

Bardzo dobry początek roku branży oponiarskiej

Pierwszy kwartał 2016 roku był dla polskiej branży oponiarskiej bardzo dobrym okresem. Wzrosty zanotowano zarówno w kategorii opon do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli.

– Odnotowaliśmy największe wzrosty sprzedaży opon w Polsce od lat – mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Opon do samochodów osobowych w pierwszym kwartale br. sprzedało się o 7 proc. więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, opon ciężarowych sprzedano o 11 proc. więcej, a rekordowy, 24 proc. wzrost sprzedaży odnotowano w kategorii opon motocyklowych.

– Zwiększona sprzedaż opon osobowych to efekt przedsezonowej odbudowy zapasów przez dystrybutorów, którzy w roku 2015 znacząco je redukowali. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży opon w najwyższych segmentach rynku (Performance i SUV) – wskazuje Jacek Pryczek, Prezes Zarządu PZPO. – Od co najmniej paru lat obserwujemy wzrost sprzedaży pojazdów wyposażanych przez producentów w opony o średnicach 17 cali i większych. W związku z tym rynek wymiany tych właśnie produktów rośnie, a trend ten powinien utrzymywać się w kolejnych latach – dodaje Jacek Pryczek.

[+dr.title+]

Jedyny, ale 29 proc. spadek dotyczył opon rolniczych. – Opony rolnicze to bardzo specyficzna kategoria – z jednej strony bardzo sezonowa, a z drugiej o dłuższym czasie użytkowania produktu. Wpływ na to ma także wzrost zadłużenia gospodarstw rolnych co odbiło się na płynności finansowej tego sektora – tłumaczy Piotr Sarnecki.

Warto zwrócić uwagę na znaczny, 11 proc. wzrost sprzedaży opon do samochodów ciężarowych.  Przyczyn wzrostu sprzedaży w tym segmencie należy upatrywać w stosunkowo dobrej kondycji gospodarek państw Unii Europejskiej, istotnej wymianie towarowej pomiędzy rynkami i związanej z tym aktywności flot transportowych. Warto zauważyć, że dużą siłą na tym rynku są polskie floty, obsługujące olbrzymi tonaż przewozów międzynarodowych w Europie Zachodniej – konkluduje Jacek Pryczek.

[+dr.title+]

Sytuacja branży oponiarskiej z perspektywy całej Europy również daje powody do optymizmu. Na całym kontynencie, w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału 2015 roku, odnotowano 3 proc. wzrost sprzedaży opon do samochodów osobowych, 5 proc. wzrost sprzedaży opon ciężarowych i 4 proc. wzrost w kategorii opon motocyklowych. Spadek – podobnie jak w Polsce – zanotowano tylko w przypadku opon rolniczych i wyniósł on 7 proc.

Źródło: