Aktualności

Jak przechowywać opony?

Wpływ na starzenie opon ma głównie eksploatacja, a nie czas magazynowania. Jednak dla własnego bezpieczeństwa i trwałości naszych opon zwracajmy uwagę, jak je przechowywać. Nie składujmy ich byle jak i byle gdzie, żeby tylko zajmowały mało miejsca.

Jeśli opony są magazynowane w serwisach i hurtowniach, mają odpowiednią ochronę, dzięki czemu nie tracą swoich właściwości. Ale jak je przechowywać samodzielnie, kiedy nie korzystamy z usługi sezonowego przechowywania opon?

Wybierając miejsce do przechowywania opon należy pamiętać o tym, żeby:

 

Odpowiednie przechowywanie opon jest ważne dla ich trwałości. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego warto pamiętać, że zaniedbanie w tym zakresie będzie mieć bezpośredni wpływ na nasze opony – podkreśla Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. – Kiedy są one prawidłowo przechowywane to proces ich starzenia jest praktycznie niezauważalny, ponieważ zmiany fizyko-chemiczne zachodzą głównie podczas użytkowania. Spowodowane są rozgrzewaniem się w trakcie jazdy i napięciem wynikającym z ciśnienia, deformacjami i innymi czynnikami, które nie występują w trakcie przechowywania opon. – dodaje Piotr Sarnecki.

 

Jak przygotować opony do przechowywania?

Ciśnienie w przechowywanych kołach powinno być takie same, jak podczas eksploatacji – tę informację znajdziemy w instrukcji naszego samochodu lub na naklejce na dole środkowego słupka.

Przechowywanie opon bez felg

Opony bez felg muszą być ustawione pionowo na bieżniku i przynajmniej raz na miesiąc obracane o 90 stopni. Idealnie byłoby, gdyby opony znajdowały się na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach, co pozwoli im znaleźć się kilka centymetrów nad ziemią.

Przechowywanie opon z felgami

Opony z felgami powinny być ułożone w stos, jedna na drugiej, przy czym również trzeba zmieniać kolejność ich ułożenia raz na 4 tygodnie. Nie powinno się ich przechowywać w pozycji pionowej, ponieważ mogą się odkształcić pod wpływem ciężaru obręczy. Nie można również kłaść ciężkich przedmiotów na stosie opon. 

Jeżeli nie mamy możliwości przechowywać opon w prawidłowy sposób we własnym zakresie, to nie róbmy tego na siłę. W dobrych serwisach oponiarskich jest usługa magazynowania opon. Wtedy mamy pewność, że będą one trzymane w odpowiednich warunkach.

Źródło: www.pzpo.org.pl