Aktualności

Moto Data: 58%[1] kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w oponach


Co polscy kierowcy wiedzą o kontrolowaniu ciśnienia w oponach?

80%[2] z badanych kierowców wie skąd uzykać informację o prawidłowym ciśnieniu powietrza w oponach, mimo to 58% z nich zbyt rzadko kontroluje ogumienie – wynika z badań przeprowadzonych przez Moto Data. Tylko 42%[3] kierowców regularnie (co najmniej raz w miesiącu) sprawdza ciśnienie w oponach. Jest to minimalna częstotliwość kontroli pozwalająca na zmniejszenie ryzyka jazdy z nieodpowiednim ciśnieniem, która jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

„Należy pamiętać, że jazda z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Nieodpowiednie ciśnienie sprawia, że zmniejsza się przyczepność do jezdni oraz wydłuża się droga hamowania pojazdu. Ponadto opony podlegają wtedy nieregularnemu zużyciu, mogą się przegrzewać i pękać, w rezultacie ich okres użytkowania drastycznie się skraca. Niedopompowana opona ma również wyższe wskaźniki oporów toczenia, co powoduje większe zużycie paliwa. Niestety, tylko 42% kierowców sprawdza ciśnienie raz w miesiącu. Regularna kontrola jest kluczowa dla wyeliminowania wymienionych zagrożeń i zwiększenia ekonomii jazdy” mówi Tadeusz Kuncy z Moto Data.

Większość z badanych kierowców wie skąd może czerpać informacje o prawidłowych wartościach ciśnienia w oponach. Część aut jest już wyposażona w specjalne czujniki, które powiadamiają kierowcę o wszelkich odstępstwach od założonych norm ciśnienia. Należy pamiętać, że nie ma jednej optymalnej wartości ciśnienia dla wszystkich opon, we wszystkich pojazdach. To producent samochodu określa jakie ciśnienie jest dostosowane do danego modelu czy wersji silnika. Dlatego prawidłowych wartości ciśnienia szukamy przede wszystkim w instrukcji obsługi pojazdu.


[1] Źródło: Moto Data 2017 - Panel użytkowników samochodów, N=1000 respondentów

[2] Ibidem

[3] Ibidem

Źródło: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego