Aktualności

Walne Zgromadzenie wybrało nową prezydencję PZPO na 2017 rok. Od 1 stycznia Prezesem Zarządu został Jarosław Michalak (Michelin)  a Wiceprezesami Ham Jeong Seung (Hankook) oraz Giansimone Bertoli (Pirelli).

- Nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, natomiast Panu Jackowi Pryczkowi, dotychczasowemu Prezesowi PZPO, pragniemy podziękować za zaangażowanie w działalność Związku i życzyć powodzenia w dalszej karierze zawodowej –  mówił Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny PZPO.

* * * * *

Jarosław Michalak, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Michelin Polska S.A 

Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Karierę w Michelin rozpoczął  w dziale finansowym firmy w 1993 r. Następnie przez kilka lat zajmował samodzielne stanowiska w Serwisie Personalnym. W 2002 r. objął stanowisko Dyrektora Personalnego Michelin Polska S.A. oraz funkcję Członka Zarządu.

Od 2008 r. do 2010 r. zarządzał produkcją w jednej z fabryk Michelin we Francji. Po powrocie do Polski, od 2011 roku, objął stanowisko Dyrektora Zakładu Opon Osobowych w fabryce Michelin w Olsztynie.  W  2013 r. ponownie został  Członkiem Zarządu  Michelin Polska S.A.

Od  2014 r.  Jarosław Michalak pełni funkcje Dyrektora Fabryki Michelin Polska S.A. w Olsztynie, a od 2016 r.  Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Michelin Polska S.A.

Olsztyńska fabryka Grupy Michelin jest jednym z największych zakładów produkcyjnych Michelin na świecie.  Michelin Polska S.A. zatrudnia w Olsztynie 4 500 osób i jest największym pracodawcą na Warmii i Mazurach.  Dyrekcja Handlowa Michelin w Polsce mieści się w Warszawie. 

Źródło: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego