Aktualności

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego jest partnerem wspierającym Stowarzyszenia.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego  jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Celem działalności Partnerstwa jest redukcja liczby ofiar wypadków i strat finansowych powstałych w ich wyniku. Stowarzyszenie jest centrum kompetencyjnym w zakresie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego oraz jej popularyzatorem w społeczeństwie. Partnerstwo monitoruje także sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, jak również inicjuje dyskusję publiczną przez organizację cyklicznych konferencji i spotkań, takich jak Forum Bezpieczeństwa Drogowego i Okrągły Stół Bezpieczeństwa Drogowego. Jest uczestnikiem procesu ustawodawczego oraz współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach. Ponadto prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną oraz opiniodawczą.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego mają wspólny cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa na drogach – mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny PZPO – Dlatego tak ważna jest stała edukacja kierowców i zwiększenie świadomości ich osobistego wpływu na bezpieczeństwo jazdy.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest członkiem  Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie. Jest to organizacja międzynarodowa, która działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

 

Źródło: www.pzpo.org.pl