aktualności

Ulice z opon

W Kościerzynie (woj. pomorskie) użyto nowoczesny asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy. Najnowszym produktem LOTOS Asfalt Modbit 45/80-55 CR pokryto odcinek DK20. Do wyprodukowania nawierzchni asfaltowej modyfikowanej gumą o długości 1 km, szerokości 6 m i grubości 4 cm potrzebny jest miał gumowy otrzymywany z rozdrobnienia niemal 400 zużytych opon samochodowych.

Przeciętny kierowca szczególnie doceni redukcję hałasu przejeżdzających pojazdów oraz polepszoną odporność na koleinowanie w porównaniu do standardowych nawierzchni.

Gdańska rafineria Grupy LOTOS, jako pierwszy tego typu zakład w kraju wyprodukowała asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona przez LOTOS technologia produkcji „gumowego asfaltu" pozwala na szerokie zastosowanie tego produktu do budowy warstw ścieralnych nawierzchni dróg. Badania laboratoryjne potwierdziły, że nowy asfalt z LOTOSU charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami.

Do najważniejszych zalet asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy można zaliczyć zwiększoną odporność na starzenie, zwiększoną odporność na działanie czynników klimatycznych, zwiększoną odporność na spękania odbite i niskotemperaturowe.

LOTOS Asfalt, pod koniec maja, podczas IX Targów Autostrada-Polska w Kielcach, otrzymał medal za asfalt modyfikowany gumą. Innowacyjność produktu i jego wysokie walory użytkowe zostały docenione podczas targów Autostrada-Polska w kategorii technologie. Asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy otrzymał nagrodę, jako jedyny produkt asfaltowy.

Źródło: LOTOS