Członkostwo

 

ETRMA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy. Głównym celem działalności ETRMA jest reprezentowanie branży zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. ETRMA ściśle współpracuje z ETRTO (Europejską Organizacją Techniczną Opon i Felg), która jest odpowiedzialna za standaryzację, parametry i regulacje  techniczne opon, felg i zaworów.

Więcej informacji znajduje się tutaj: www.etrma.org

ETRTO -  Europejska Organizacja Techniczna Opon i Felg. Organizacja określająca i regulująca kwestie techniczne związane z parametrami opon, felg i zaworów. ETRTO wyznacza standardy m.in. w zakresie ich wymiarów i właściwości w celu osiągnięcia jak największej wymienności tych części.

Więcej informacji znajduje się tutaj: www.etrto.org

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych.  Stowarzyszenie jest członkiem Globalnego Partnerstwa na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego (Global Road Safety Partnership) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Więcej informacji znajduje się tutaj: www.pbd.org.pl/

[+dr.title+]

Koalicja ONZ na rzecz Odpowiedzialnego Transportu – program jest elementem Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020 ogłoszonej w marcu 2010 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem Dekady jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Odpowiedzialny Transport jest pierwszym w 2014 roku projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Caring for Climate. Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, a także promowania innowacyjnych technologii transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego, czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu.

Więcej informacji znajduje się tutaj: www.ungc.org.pl/projekty/odpowiedzialny-transport/

[+dr.title+]